آموزش برنامه نویسی موبایل

جدیدترین آموزش ها

جدید ترین آموزش های برنامه نویسی موبایل
ملزومات برنامه نویسی اندروید

آموزش رایگان

می خواهید یادگیری را شروع کنید؟!

اگر می خواهید یادگیری برنامه نویسی اندروید را شروع کنید می توانید از آموزش های رایگان مقدماتی ما شروع کنید.

فقط لازم است ملزومات برنامه نویسی اندروید را بر روی سیستم خود نصب کنید و ویدئو های ما را تماشا کنید.

همچنین اگر نمی دانید از کجا شروع کنید و یا برای ادامه کار، چه آموزشی را ببینید،  می توانید چارت آموزشی ما را ببینید

آموزش های مقدماتی

شما برای شروع برنامه نویسی اندروید لازم نیست هیچ هزینه ای پرداخت کنید!

فیلمک ها

آموزش های فیلمک برای رفع اشتباهات معمول در برنامه نویسی اندروید تهیه شده اند

کتابخانه ها

سری آموزش های WeekLib به منظور آشنایی شما با کتابخانه های موجود برای اندروید تهیه شده اند

پشتیبانی

در صورت هر گونه مشکل در برنامه نویسی اندروید می توانید با پشتیبانی آنلاین ما ارتباط بر قرار کنید