آموزش های در حال ضبط

در این بخش می تونید آموزش های در حال ضبط ویا دولوپرز رو مشاهده کنید. همچنین اگر پیشنهادی داشتید حتما  از طریق فرم پایین  صفحه با ما در ارتباط باشید.

ذخیره عکس در دیتابیس در
اندروید:

50 %
اتمام ضبط

ذخیره عکس در دیتابیس در کاتلین :

20 %
شروع ضبط

اتصال ریسایکلرویو به دیتابیس در اندروید :

50 %
اتمام ضبط

اتصال ریسایکلرویو به دیتابیس در کاتلین:

20 %
شروع ضبط

فرم در خواست ضبط آموزش

لطفا برای درخواست ضبط آموزش جدید موارد زیر را کامل کنید: