چارت برنامه نویسی اندروید

چارت پیشنهادی شروع برنامه نویسی ما به صورت زیر هست و اگر شما قصد شروع برنامه نویسی اندروید را دارید می توانید به ترتیب زیر مباحث رو پیگیری کنید.( در مراحلی که چند آموزش مطرح شده ، مباحث در یک سطح هستند و شما می توانید با توجه به علاقه ی خود انتخاب کنید.)

اگر خارج از این چارت قصد یادگیری دوره ای دارید ، حتما به پیشنیاز های مطرح شده در متن پست آموزش مورد نظر توجه کنید.

برای ورود به هر قسمت از مباحث زیر کافیست بر روی نام آن آموزش کلیک کنید

مرحله بیست و پنجم