چارت برنامه نویسی اندروید

چارت پیشنهادی شروع برنامه نویسی ما به صورت زیر هست و اگر شما قصد شروع برنامه نویسی اندروید را دارید می توانید به ترتیب زیر مباحث رو پیگیری کنید.( در مراحلی که چند آموزش مطرح شده ، مباحث در یک سطح هستند و شما می توانید با توجه به علاقه ی خود انتخاب کنید.)

اگر خارج از این چارت قصد یادگیری دوره ای دارید ، حتما به پیشنیاز های مطرح شده در متن پست آموزش مورد نظر توجه کنید.

برای ورود به هر قسمت از مباحث زیر کافیست بر روی نام آن آموزش کلیک کنید

مرحله ششم

مرحله نهم

 فیلمَک – آموزش android wifi adb

(خروجی گرفتن از طریق wireless روی گوشی ، بدون نیاز به اتصال کابل)

مرحله دهم

مرحله دوازدهم

مرحله سیزدهم

مرحله چهاردهم

مرحله هفدهم

انیمیشن و Transition در اندروید

( به همراه انیمیشن های Material Design)

مرحله بیست و سوم

آموزش runtime permission

(جواز زمان اجرا)

مرحله سی و دوم

مرحله سی و چهارم