چطوری تو زامارین …؟

چطوری تو زامارین AlertDialog نمایش بدیم ؟

چطوری تو زامارین

 سوال: چطوری تو زامارین AlertDialog نمایش بدیم ؟   پاسخ: اگر قصد داشته باشیم تو زامارین AlertDialog نمایش بدیم ،  و همچنین ، این کار رو داخل یک Activity انجامش بدیم  . باید کدمون رو به صورت زیر بنویسیم👇  کد صفحه  Main.axml  

  کد صفحه  MainActivity.cs

  خب دیگه تموم شد ☺️ امیدوارم که آموزش “چطوری تو زامارین AlertDialog نمایش بدیم” براتون مفید واقع شده باشه . و نهایت استفاده رو…    ادامه مطلب 

چطوری تو زامارین با TimePicker کار کنیم ؟

چطوری تو زامارین

 سوال: چطوری تو زامارین با TimePicker کار کنیم ؟   پاسخ: اگر قصد داشته باشیم تو زامارین با TimePicker کار کنیم ،  و همچنین ، این کار رو داخل یک Activity انجامش بدیم  . باید کدمون رو به صورت زیر بنویسیم👇 کد صفحه  Main.axml

  کد صفحه  MainActivity.cs

  خب دیگه تموم شد ☺️ امیدوارم که آموزش “چطوری تو زامارین TimePicker کار کنیم” براتون مفید واقع شده باشه . و نهایت استفاده…    ادامه مطلب 

چطوری تو زامارین با DatePicker کار کنیم ؟

چطوری تو زامارین

 سوال: چطوری تو زامارین با DatePicker کار کنیم ؟   پاسخ: اگر قصد داشته باشیم تو زامارین با DatePicker کار کنیم ،  و همچنین ، این کار رو داخل یک Activity انجامش بدیم  . باید کدمون رو به صورت زیر بنویسیم👇 کد صفحه  Main.axml

  کد صفحه  MainActivity.cs

  خب دیگه تموم شد ☺️ امیدوارم که آموزش “چطوری تو زامارین با DatePicker کار کنیم” براتون مفید واقع شده باشه . و نهایت…    ادامه مطلب 

چطوری تو زامارین Options Menu نمایش بدیم ؟

چطوری تو زامارین

سوال: چطوری تو زامارین Options Menu نمایش بدیم ؟   پاسخ: اگر قصد داشته باشیم تو زامارین Options Menu نمایش بدیم ، ابتدا باید یک فولدر جدید به اسم Menu در پوشه Resources ایجاد کنید و داخل پوشه Menu یک فایل xml به اسم myMenu.xml ایجاد کنید و ایتم های Menu را اضافه کنید که کدمون به این صورته👇 کد صفحه  myMenu.xml

  کد صفحه  Main.axml

  کد صفحه  MainActivity.cs

 …    ادامه مطلب 

چطوری تو زامارین Popup Menu نمایش بدیم ؟

چطوری تو زامارین

سوال: چطوری تو زامارین Popup Menu نمایش بدیم ؟   پاسخ: اگر قصد داشته باشیم تو زامارین Popup Menu نمایش بدیم ، ابتدا باید یک فولدر جدید به اسم Menu در پوشه Resources ایجاد کنید و داخل پوشه Menu یک فایل xml به اسم PopMenu.xml ایجاد کنید و ایتم های PopupMenu را اضافه کنید که کدمون به این صورته👇 کد صفحه  PopMenu.xml

  کد صفحه  Main.axml

  کد صفحه  MainActivity.cs

   ادامه مطلب 

چطوری تو زامارین فونت TextView عوض کنیم ؟

چطوری تو زامارین

سوال: چطوری تو زامارین فونت TextView عوض کنیم ؟   پاسخ: اگر قصد داشته باشیم تو زامارین فونت TextView عوض کنیم ، در اولین قدم باید از قسمت Componet ، کامپونت CalligraphyXamarin  به پروژتون اضافه کنید. سپس در قدم بعدی باید یک پوشه با نام fonts در فولدر Assets ایجاد کنید و فونت مورد نظرتون (WiaFont.ttf) در این قسمت قرار دهید . در ادامه باید کدمون رو به صورت زیر بنویسیم👇 کد صفحه  Main.axml

   ادامه مطلب 

چطوری تو زامارین یک عدد تصادفی تولید کنیم ؟

چطوری تو زامارین

سوال: چطوری تو زامارین یک عدد تصادفی تولید کنیم ؟ پاسخ: اگر قصد داشته باشیم تو زامارین یک عدد تصادفی تولید کنیم ، و همچنین ، این کار رو داخل یک Activity انجامش بدیم . باید کدمون رو به صورت زیر بنویسیم👇 کد صفحه  Main.axml

  کد صفحه  MainActivity.cs

  اما حالا یک مثال عملی از مباحث گفته شده حالا اگر بخوایم یک مثال عملی از این که  “چطوری تو زامارین…    ادامه مطلب 

چطوری تو زامارین مقدار SeekBar به دست بیاوریم ؟

چطوری تو زامارین

 سوال: چطوری تو زامارین مقدار SeekBar به دست بیاوریم ؟   پاسخ: اگر قصد داشته باشیم تو زامارین مقدار SeekBar به دست بیاوریم ،  و همچنین ، این کار رو داخل یک Activity انجامش بدیم  . باید کدمون رو به صورت زیر بنویسیم👇 کد صفحه  Main.axml

  کد صفحه  MainActivity.cs

  خب دیگه تموم شد ☺️ امیدوارم که آموزش “چطوری تو زامارین مقدار SeekBar به دست بیاوریم” براتون مفید واقع شده باشه…    ادامه مطلب 

چطوری تو زامارین یک تصویر از گالری انتخاب کنیم ؟

چطوری تو زامارین

 سوال: چطوری تو زامارین یک تصویر از گالری انتخاب کنیم ؟   پاسخ: اگر قصد داشته باشیم تو زامارین یک تصویر از گالری انتخاب کنیم ،  و همچنین ، این کار رو داخل یک Activity انجامش بدیم  . باید کدمون رو به صورت زیر بنویسیم👇 کد صفحه  Main.axml

  کد صفحه  MainActivity.cs

  اما حالا تابع شده این روش و نحوه استفاده ش😃💡 روش دیگه ی استفاده از این کد…    ادامه مطلب 

چطوری تو زامارین وضعیت باتری به دست بیاریم ؟

چطوری تو زامارین

 سوال: چطوری تو زامارین وضعیت باتری به دست بیاریم ؟   پاسخ: اگر قصد داشته باشیم تو زامارین وضعیت باتری به دست بیاریم ،  و همچنین ، این کار رو داخل یک Activity انجامش بدیم  . باید کدمون رو به صورت زیر بنویسیم👇 کد صفحه  Main.axml

  کد صفحه  MainActivity.cs

  خب دیگه تموم شد ☺️ امیدوارم که آموزش “چطوری تو زامارین وضعیت باتری به دست بیاریم” براتون مفید واقع شده باشه…    ادامه مطلب